Széchenyi Mikrohitel GO!

A hazai mikro- és kisvállalkozások fejlődését segítő állami kamat-, kezelési költség és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatásban részesített, maximum 50.000.000 Ft összegű beruházási hitelTájékoztató az agrár hiteltörlesztési moratóriumról

Faktoring

A faktoring egy speciális finanszírozási forma, amely esetében a számlát kiállító ügyfél a számlát eladja az Eurotrade Capital Zrt-nek, aki átutalja a számla összegének akár 80%-át (előleg) az ügyfélnek, még mielőtt a vevő fizetne. A fizetési határidő lejártakor a vevő az Eurotrade Capital Zrt-nek fizet, aki az időközi költségek levonását követően a követelés még ki nem fizetett részét is átutalja az ügyfélnek.Kölcsön

forgóeszköz finanszírozási célra


Amennyiben cége általános működéséhez forrásra van igény, úgy a szükséges dokumentumok (link) megküldését követően elvégezzük a kérelmező minősítését, és – pozitív minősítés esetén – részletes, egyedileg kialakított ajánlatot adunk a finanszírozásra.


Beruházási kölcsön

haszongépjármű vagy munkagép megvásárlásához


Amennyiben haszongépjárművet vagy munkagépet szeretne vásárolni, úgy a szükséges dokumentumok (link) megküldését követően elvégezzük a kérelmező minősítését, és – pozitív minősítés esetén – részletes, egyedileg kialakított ajánlatot adunk a finanszírozásra.


FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSAINK - FAKTORING


Mi a faktoring?


A szolgáltatások és áruk értékesítéséből származó számlakövetelés bruttó összegének legfeljebb 80%-át faktoring szerződés keretében megelőlegezzük a számla kiállítójának a számla kiállítását követő 2 napon belül, majd a számla kötelezettje általi teljesítéskor a megállapodott kamatok és díjak levonása után a fennmaradó öszszeget is kézhez kapja Ügyfelünk.


Praktikusan: az ügyfél a kiállított számlán szereplő összeg akár 80%-ához szinte azonnal hozzájut, a költségek levonása után a maradékhoz pedig a számla kifizetésekor, mindezt úgy, hogy elsődlegesen a vevő fizetőképességét vizsgáljuk.Milyen gyorsan lehet pénzhez jutni a faktoring keretében?


A szükséges hitelvizsgálat minden dokumentum rendelkezésre állása esetén 5 munkanapon belül megtörténik. Ezt követi a szerződéskötés és a számlabenyújtás, amelyektől számított általában 2 banki munkanapon belül történik a folyósítás.Mennyibe kerül ez a faktoring szolgáltatás?


A faktorálás költsége kezelési költségből, kamatból és faktordíjból áll össze. A kezelési költséget a folyósításkor kell megfizetni (az előleg összegéből levonható), a kamatot az előleg folyósításától a vevő fizetéséig terjedő időszakra, míg a faktordíjat minden megkezdett 10 napra. A kamat és a faktordíj megfizetése utólag, a vevő utalásakor történik, és közvetlenül a vevő által utalt összegből kerül levonásra.

Konkrét ajánlatot a vevő és a szállító minősítését követően, a szükséges dokumentumok rendelkezésre állásakor készítünk egyedileg, ügyfeleink igényeinek megfelelően.Milyen dokumentumok benyújtása szükséges a faktoring igényléshez?


  • kitöltött adatlap,
  • társasági szerződés,
  • aláírási címpéldány(ok)
  • legfrissebb évközi főkönyvi kivonat vagy évközi beszámoló,
  • a vevővel kötött szerződés,
  • friss NAV-folyószámla kivonat

Részletesen lásd a Dokumentumtárban.