Széchenyi Mikrohitel GO!

A hazai mikro- és kisvállalkozások fejlődését segítő állami kamat-, kezelési költség és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatásban részesített, maximum 50.000.000 Ft összegű beruházási hitelTájékoztatás a vállalati hiteleket érintő fizetési moratóriumról

Faktoring

A faktoring egy speciális finanszírozási forma, amely esetében a számlát kiállító ügyfél a számlát eladja az Eurotrade Capital Zrt-nek, aki átutalja a számla összegének akár 80%-át (előleg) az ügyfélnek, még mielőtt a vevő fizetne. A fizetési határidő lejártakor a vevő az Eurotrade Capital Zrt-nek fizet, aki az időközi költségek levonását követően a követelés még ki nem fizetett részét is átutalja az ügyfélnek.Kölcsön

forgóeszköz finanszírozási célra


Amennyiben cége általános működéséhez forrásra van igény, úgy a szükséges dokumentumok (link) megküldését követően elvégezzük a kérelmező minősítését, és – pozitív minősítés esetén – részletes, egyedileg kialakított ajánlatot adunk a finanszírozásra.


Beruházási kölcsön

haszongépjármű vagy munkagép megvásárlásához


Amennyiben haszongépjárművet vagy munkagépet szeretne vásárolni, úgy a szükséges dokumentumok (link) megküldését követően elvégezzük a kérelmező minősítését, és – pozitív minősítés esetén – részletes, egyedileg kialakított ajánlatot adunk a finanszírozásra.


Tájékoztatás a vállalati hiteleket érintő fizetési moratóriumrólTájékoztató

A Kormány 47/2020. (III. 18.) és 62/2020. (III.24.) sz. Korm. rendelete alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből eredő, a veszélyhelyzet fennállása alatt keletkező tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapott. Ez a visszafizetési kötelezettségben átmeneti könnyítést jelent. A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján éjfélkor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. A fizetési moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18. éjfél előtt felmondott kölcsönökre, és az ezen időpontot megelőzően lejárt szerződésekre sem.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. évi CVII. törvény 2020.12.22-i 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján történő módosítása következtében a fizetési moratórium mind lakossági mind vállalati ügyfelek hitelszerződései tekintetében meghosszabbodott 2021. június 30. napjáig.
A 2021. évi I. sz. törvény, a 271/2021 (V.21) Kormányrendelet valamint a 317/2021 (VI.9.) Kormányrendelet alapján a fizetési moratórium hatálya újból meghosszabbodott 2021.09.30. napjáig.

A fizetési moratórium időszakában felhalmozódott kamatot és díjakat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt kell majd az adósnak a fizetési moratórium lejártát követően, a meghosszabbodó futamidő alatt, évente egyenlő részletekben megfizetnie. Az ügyfeleink által a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt.
A futamidő legalább a fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik, a futamidő hosszabbodás pontos mértéke azonban attól is függ, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt felhalmozódott kamat milyen hatással van a törlesztési kötelezettségre, így a futamidő és a törlesztő részletek mértéke a törlesztési moratórium időszakának lezárásával lesz kiszámítható.
A fizetési moratórium időszaka alatt keletkező kamatfizetési kötelezettség halmozódik, amelyet a moratórium időszakát követően kell megfizetni.

Az 536/2021. (IX.15.) Kormányrendelet értelmében
- a jelenlegi fizetési moratórium 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra kerül,
- az új hiteltörlesztési moratórium 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig tart,
- a fizetési haladék fenntartására a moratórium alatt álló Adósnak kérelmet szükséges benyújtania a hitelező részére.

A 2021. november 1. napjától kezdődő hitelmoratórium igénybevételére jogosultak azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen irodánkban, vagy online formában az alábbi nyomtatvány kitöltésével és az info@eczrt.hu e-mail címre történő megküldésével.


Felhívjuk figyelmüket, hogy az Új Széchenyi hitellel rendelkező ügyfeleink szerződéseinek futamideje legfeljebb 2026. november 5-ig hosszabbítható a Program előírásai miatt. Ez azzal járhat, hogy a törlesztő részlet magasabb összegű lehet, mint a moratórium igénybevételét megelőzően.

Döntésénél javasoljuk, hogy vegye figyelembe a fenti tényezőket és fontolja meg, hogy érdemes-e inkább a kölcsöntörlesztést folytatni


Az Eurotrade Capital Zrt. finanszírozási és pénzügyi szolgáltatásai:

  • FAKTORING, más néven faktorálás, vagy számla faktoring
  • Forgóeszköz kölcsön folyósítás
  • Beruházási kölcsön nyújtás

EUROTRADE CAPITAL
Pénzügyi Szolgáltató Zrt.


2948 Kisigmánd 068/6 hrsz
Eurotrade M1 Truck Centrum
Tel.: +36-34/55-66-44
Fax: +36-34/55-66-45
Email: info@eczrt.hu