Jogi nyilatkozat

Az Eurotrade Capital Zrt. honlapja az Eurotrade Capital Zrt. szellemi tulajdonát képezi. Minden információ, amely az oldalon megtalálható, tájékoztató jelleggel bír, és mint ilyen nem jelent finanszírozási, pénzügyi kötelezettségvállalást, kötelező érvényű ajánlattételt az Eurotrade Capital Zrt. részéről.

A honlapon található adatok és információk teljességéért, hibátlanságáért és helyességéért az Eurotrade Capital Zrt. nem vállal felelősséget. Az Eurotrade Capital Zrt. teljes körűen kizárja továbbá a felelősséget azon esetleges károk illetve következményeik kapcsán, amelyek a honlap használata során keletkeznek.

Aki az Eurotrade Capital Zrt. részére bármilyen információt, adatot megküld, illetve használja az Eurotrade Capital Zrt. honlapját, az hozzájárul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény törvényben foglaltak alapján, hogy az Eurotrade Capital Zrt. ezeket az információkat statisztikai célokra, illetve finanszírozási ajánlata elkészítéséhez felhasználja. Bármilyen, az Eurotrade Capital Zrt. számára megküldött adatot az Eurotrade Capital Zrt. nem szolgáltat ki harmadik személy részére.

+36 34 55-66-44