Lezárult hitelprogramok

Széchenyi Mikrohitel GO és Széchenyi Mikrohitel MAX

 • A hazai mikro-, és kisvállalkozások fejlődését segítő állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatásban részesített beruházási hitel, amely felhasználható agrár és nem agár beruházási célok finanszírozására
 • Hitelösszeg: Minimum 1 millió, maximum 50 millió forint
 • A hitelprogram a KAVOSZ Zrt. által kidolgozott állami támogatást tartalmazó Széchenyi Kártya Program konstrukciója.
 • A refinanszírozási forrást az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. biztosítja Társaságunk részére.

MFB Krízis Hitel / MFB Krízis Hitel Plusz

 • A Program fő célja a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatások, veszteségek csökkentése.
 • A Program célja továbbá, hogy az MFB Zrt által nyújtott refinanszírozási kölcsön felhasználásával a Programban részt vevő Pénzügyi Vállalkozások olyan mikro-, kis- és középvállalkozásokat finanszírozzanak, amelyek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsonyabb igényelt hitelösszeg) nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem- vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak hozzá a versenyképességük fenntartását-, folyamatos fejlődésük biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat finanszírozó külső forrásokhoz.
 • Az MFB Krízis Hitel programhoz állami kezességvállalás kapcsolódik.

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitelprogram

 • A Program kidolgozásával az MFB célja a hazai kis- és középvállalkozások közép és hosszú távú finanszírozási lehetőségeinek javítása, hozzájárulva ezzel versenyképességük fenntartásához, illetve vállalkozásuk folyamatos fejlődéséhez.
 • A Program célja azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, amelyek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsonyabb igényelt hitelösszeg) nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem- vagy csak lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak hozzá a versenyképességük fenntartását-, folyamatos fejlődésük biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat finanszírozó külső forrásokhoz. A Program keretében a fentieken túl működési költségek és munkabérköltségek is finanszírozhatók.
 • A finanszírozás típusai:
  • beruházási hitel (és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel);
  • ingatlan vásárlási célú éven túli és éven belüli forgóeszközhitel;
  • önálló éven túli forgóeszközhitel;
  • éven túli likviditási hitel.

GOP 4.1. Új Széchenyi Hitel Program

 • Támogatásra jogosult: a jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet.
 • Hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb Beruházások finanszírozása; meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységbővítéshez, Beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.

Kapcsolat

  +36 34 55-66-44